In the beginning there was the ...

kezdetben

volt a ...

endless DARKNESS, NOTHING: the  ZERO;

the timeless EMPTINESS;

In real it was the hovering SPIRIT, the creative BREATH of the Mighty Creator:

the QUANTUM FLUCTUATION of a divine, dormant CREATIVE POWER.

végtelen, sötét, lüktető SEMMI: a NULLA;

az időtlen ÜRESSÉG;

ami a Kreátor lebegő LELKE, kreatív LEHELLETE volt:

egy mérhetetlen, szunnyadó ALKOTÓ ERŐ monumentális KVANTUM-FLUKTUÁCIÓS hullámzása.

and then, in a distinguished moment ...

majd egy kitüntetett

pillanatban ...

the overwhelming creative energy (BARA – in Hebrew), the whirpool  of the CREATIVE FLOW created SOMETHING: the ONE!

The Nothing shook itself and give birth to Something: Zero turned to One, the Darkness into Light, Calm become Excited;

the Clock of the Blind Watchmaker started to tick,;

Hydrogen gave birth to Helium… and the story goes…

a túlcsorduló alkotó erő (héberül BARA, mai kifejezéssel KREATÍV FLOW) életre hívta, és megszületett VALAMI: AZ EGY!

A Semmi megrázta magát és lőn Valami, ami előtte nem vala: lőn a Nullából Egy, a Sötétségből Világosság, a Nyugalomból Izgalom; 

elindul a Vak Órásmester Órája;

a Hidrogén nemzé a  Héliumot… és így tovább…

10 billion years after ...

10 milliárd év múlva ...

the first rain drop fell down in the middle of the Milky Way, which resulted in a mad COMPETITION of creatures coded in DNA, and the birth of the MARKETING.

The grand marketing race on digital basis has been running for about four billion years now. A competition for life, to survive, to find partners has just reached the point when one of it’s players started programming in the same code system which is used to build up itself.

a Tejút közepén leesett az első esőcsepp, ami DNS-be kódolt lényeket, azok őrült VERSENYÉT eredményzete, és a MARKETING születését.

Négy millárd éve folyik ez a grandiózus, digitális alapra épülő marketing kavalkád, a túlélési verseny,  végtelen sok marketing trükkel. Most jutott el arra a szintre, hogy az egyik szereplője saját magát is felépítő kódrendszerben legyen képes programozozni.

Today it does not take long to make our self known with a market player on the other side of the world, and if we are able to build trust, and offering real solutions for existing problems, than we not only can survive,  make a living, but we are also improving the world.

Ma szinte azonnal meg tudjuk magunkat ismertetni a világ akár másik felén lévő piaci szereplőnkkel, s ha bizalmat tudunk kelteni, és valós problémákra valódi megoldásokat kínálunk, akkor nem csak túlélünk, megélünk, de valójában továbbfejlesztjük a világot.

One has to be creative though. You find out what kind of service, or product is needed for the people,  develop a business and marketing plan and create a suitable branding character for yourself, set up a home page and then you can launch a laser accurate digital marketing campaign. No need to write and pay for ads in national newspapers nobody will ever find to sell a product they do not need.

Csak kreatívnak kell lenni! Kitalálni milyen szolgáltatásra, termékre van szüksége az embereknek, felépíteni rá egy üzleti/marketing tervet, kitalálni a megfelelő branding karaktert, összedobni egy honlapot és mehet a  lézerpontos digitális marketing kampány. Nem kell apróhirdetést feladni az Expressz újságban, hogy hátha megtalálnak és megveszik a termékem, amiről azt hittem kell nekik. 

We have never during the 14.5 billion years long history of the world and the 4 billion years history of marketing had so good potentials than today.

Soha, a világ 14,5 milliárd, a marketing közel 4 milliárd éves történetében nem volt ekkora lehetőségünk, mint ma!

Kapcsolat

Virtuálisan a lenti ikonokra kattintva tudsz kapcsolatot létesíteni velem. Élőben pedig egy 200 milliárd csillagból álló kedves spirál -galaxis, a Tejút utólsó, hatodik kis mellék-karjában lévő csillagtól (picit jobbra halványan pislákoló pötty) 149 millió km-re levő bolygóján találhatsz meg, a szépreményű, magyarok lakta Budapest szívében, a Szabadság-szobor tövében, Süti nevű agarammal együtt.

A Tejút 800 millió pixeles, több hónapig filmezett panorámaképe. /Credit: Serge Brunier, ESO, Wikipedia.org